สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

22 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 13,104 ราย
(เพิ่มขึ้น 309 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 80 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 12 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 217 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,384ราย)

เสียชีวิตรวม 71 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 10,224 ราย(78.02%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 382 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,809 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
80 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(49) กรุงเทพมหานคร(8) ตาก(5) ปทุมธานี(6) นนทบุรี(1) อยุธยา(2) กาญจนบุรี(2) เพชรบุรี(2) ราชบุรี(3)
สมุทรปราการ(2)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-22มค.64มีจำนวน63จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(9) นนทบุรี(2) และสมุทรปราการ(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเลบานอน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศเอสโตเนีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 2 ราย
 • จากประเทศซูดาน 2 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศศรีลังกา 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 98 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 70 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.8)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172,625 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 419,603 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,701 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,166ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 471 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,013ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 172,549 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,170 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 453 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม