สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

05 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,920 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 693,305 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,312 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 262 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,338 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 167,140 ราย)
เสียชีวิตรวม 5,663 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 160 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 473,732 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,926 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 213,910 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,650 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,140) ปริมณฑล (4,192) จังหวัดอื่น ๆ (12,318)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) สระแก้ว(2) สุราษฎร์ธานี(1) และ เชียงราย(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 200.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 180.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.05)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 112,279 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 631,299 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,817 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 40 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 63 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 315,118 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,431 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 10,695 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,183,110 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,819 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 79,634 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,488 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,305 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,494 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,623 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,327 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม