สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

04 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,200 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 672,385 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,284 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 187 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,708 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 163,802 ราย)
เสียชีวิตรวม 5,503 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 188 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 455,806 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,975 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 211,076 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,992 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,118) ปริมณฑล (3,693) จังหวัดอื่น ๆ (12,181)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) ตาก(8) กรุงเทพฯ(7) และ ชลบุรี(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 8 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 200.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 180.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.15)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 104,758 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 630,497 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,566 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 41 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 63 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 311,067 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,564 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 10,373 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,163,291 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,105 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 79,051 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,471 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,015 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,616 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,429 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,071 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม