สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

02 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,970 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 633,284 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,567 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 175 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,217 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 157,119 ราย)
เสียชีวิตรวม 5,168 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 178 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 419,241 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,919 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 208,875 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,784 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,144) ปริมณฑล (3,460) จังหวัดอื่น ๆ (11,180)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) สระแก้ว(2) กรุงเทพฯ(1) อำเภอชายแดน(5) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหราชอาณาจักร 1ราย
จากประเทศกาตาร์ 1ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 7 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 199 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 179.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.25)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,768 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,380 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,784 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 42 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 64 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 302,665 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,734 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 9,731 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,130,422 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,150 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,914 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,420 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,566 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,529 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,620 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,306 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม