สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

01 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,027 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 615,314 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,137 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 374 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,514 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 152,902 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,990 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 133 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 405,322 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,402 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,002 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,651 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,899) ปริมณฑล (3,938) จังหวัดอื่น ๆ (10,814)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 198.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 179.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.30)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,898 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,315 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,790 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 43 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 299,185 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,951 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 9,334 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,113,272 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,786 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,243 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,397 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,299 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,488 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,624 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,306 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม