สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

31 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,912 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 597,287 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,342 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 810 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,750 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 150,388 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,857 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 178 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 391,920 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,750 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 200,510 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,092 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,668) ปริมณฑล (3,516) จังหวัดอื่น ๆ (10,908)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(1) เชียงราย(3) และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 198 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.35)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99,470 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,064 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,499 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 43 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 294,460 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,084 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,942 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,095,486 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,840 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 76,585 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,375 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,919 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,139 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,649 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,161 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม