สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

30 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,345 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 578,375 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,823 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 681 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,833 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 145,638 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,679 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 117 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 381,170 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,678 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 192,526 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,656 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,231) ปริมณฑล (3,867) จังหวัดอื่น ๆ (9,558)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) สุราษฎร์ธานี(2) นราธิวาส(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศสเปน 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 197.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.45)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92,485 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 628,492 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,673 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 44 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 289,333 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,139 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,552 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,078,646 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,170 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,917 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,350 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,675 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,978 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,594 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,020 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม