สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

29 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,669 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 561,030 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,782 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,609 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 141,805 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,562 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 165 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 370,492 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,798 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 185,976 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,963) ปริมณฑล (3,912) จังหวัดอื่น ๆ (9,516)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(1) รพ.สนาม ท.5 (6) ปัตตานี(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศเมียนมา 7 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
จากประเทศโคลัมเบีย 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 196.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.55)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84,534 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 628,098 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,211 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 44 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 69 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 284,099 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,348 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,210 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,061,476 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,405 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,152 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,339 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,434 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,925 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,559 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 630 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม