สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

28 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,533 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 543,361 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,447 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 202 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,874 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 139,196 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,397 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 133 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 360,694 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,051 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 178,270 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,321 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,997) ปริมณฑล (3,539) จังหวัดอื่น ๆ (8,785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ตาก(6) นราธิวาส(1) และ ปัตตานี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 6 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 195.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 177.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.65)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,581 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 627,351 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,928 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 45 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 71 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 279,119 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,507 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,845 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,044,071 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,117 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 74,386 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,324 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,154 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,975 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,913 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 524 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม