สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

27 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,150 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 526,828 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,407 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,459 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 136,322 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,264 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 118 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 350,643 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,168 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 171,921 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,866 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,635) ปริมณฑล (2,886) จังหวัดอื่น ๆ (8,345)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ภูเก็ต(3) สระแก้ว(10) นราธิวาส(4) ตาก(6) ประจวบคีรีขันธ์(1)
และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(10)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
จากประเทศการ์ตา 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
จากประเทศเมียนมา 18 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 195.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 177 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.70)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,816 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 627,039 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,125 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 46 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 274,155 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,635 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,507 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,027,954 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,516 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 73,701 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,305 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,985 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,806 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,882 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 524 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม