สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

21 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 12,795 ราย
(เพิ่มขึ้น 142 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 88 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 17 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 37 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,167ราย)

เสียชีวิตรวม 71 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 9,842 ราย(76.92%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 221 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,882 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
28 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(63) กรุงเทพมหานคร(14) เชียงราย(1) อ่างทอง(4) นนทบุรี(2) ปทุมธานี(1) ระยอง(1)
ชลบุรี(1) จันทบุรี(1)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-21มค.64มีจำนวน63จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(7) ตาก(2) สมุทรปราการ(5) นราธิวาส(1) และปัตตานี(2)มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 3 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 97 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 69.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.8)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 188,426 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 415,894ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,277ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,721ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 495 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,997ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 169,379 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,008 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 448 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม