สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

26 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,376 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 512,678 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,064 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,041 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,257 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 132,863 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,146 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 341,475 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,782 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 167,057 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,321 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,573) ปริมณฑล (3,375) จังหวัดอื่น ๆ (8,373)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(10) และ จันทบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 10 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 194.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 176.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.73)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,818 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,762 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,153 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 47 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 269,525 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,715 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,111 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,013,438 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,045 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 72,923 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,283 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,762 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,583 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,531 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม