สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

24 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,260 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 481,967 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,714 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 655 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,879 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 126,690 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,930 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 119 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 327,789 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,637 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 150,248 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,593 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,745) ปริมณฑล (3,130) จังหวัดอื่น ๆ (7,718)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ภูเก็ต(1) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(2) จันทบุรี(1) และ ตาก (6)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเมียนมา 6 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 194 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 176.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.77)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67,485 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,658 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,441 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 47 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 75 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 258,870 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,733 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 6,459 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 980,491 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,573 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 71,244 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,222 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,342 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,163 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,307 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม