สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

22 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,655 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 453,132 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,254 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,845 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก
อยู่ที่ 119,210 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,697 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 312,377 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,921 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 137,058 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 13,099 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,893) ปริมณฑล (2,839) จังหวัดอื่น ๆ (7,367)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) จันทบุรี(1) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 192.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 175.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.93)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,525 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 625,808 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,697 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 50 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 246,663 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,472 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,814 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 951,884 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,985 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 69,608 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,168 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,863 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,684 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,357 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม