สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

21 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,002 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 439,477 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,012 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,910 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 115,365 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,610 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 108 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 304,456 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,248 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 131,411 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,922 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,921) ปริมณฑล (2,698) จังหวัดอื่น ๆ (6,303)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 31 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ภูเก็ต(1) ตาก(14) จันทบุรี(1) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเมียนมา 22 ราย
จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 192.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.00)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,232 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 625,363 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,123 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 51 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 240,570 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,614 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,567 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 939,899 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,366 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 68,796 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,149 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,710 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,531 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,795 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 334 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม