สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

20 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,305 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 426,475 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,599 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 595 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,097 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 112,455 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,502 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 296,208 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,557 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 126,765 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,696 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,764) ปริมณฑล (2,704) จังหวัดอื่น ๆ (5,228)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สมุทรปราการ(3) ประจวบคีรีขันธ์(4) ชลบุรี(1) นราธิวาส(3) และ ภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเมียนมา 8 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 191.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.06)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,266 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,983 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,424 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 52 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 77 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 234,710 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,355 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,281 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 927,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,972 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,971 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,128 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,540 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,361 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,195 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 334 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม