สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

18 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,397 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 403,386 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,670 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,400 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 107,681 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,341 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 101 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 283,910 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,726 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116,135 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,166) ปริมณฑล (2,541) จังหวัดอื่น ๆ (6,363)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นนทบุรี(1) จันทบุรี(2) ภูเก็ต(4) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 190.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.11)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,081 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,715 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,283 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 54 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 79 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 224,236 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,069 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,769 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 905,851 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,528 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 66,336 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,076 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,295 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,117 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,718 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 225 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม