สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

17 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,082 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 391,989 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,443 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 42 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,470 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 105,281 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,240 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 141 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 278,184 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,327 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,565 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,913 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,302) ปริมณฑล (2539) จังหวัดอื่น ๆ (5,072)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 42 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(1) กรุงเทพฯ(5) ภูเก็ต(2) สระแก้ว(9) ตาก(23) และ เชียงราย(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
จากประเทศเมียนมา 25 ราย
จากประเทศอินเดีย 5 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 190 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.17)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,529 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,606 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,112 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 55 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 218,739 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,910 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,536ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 893,323 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,541 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 65,500 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,052 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,187 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,009 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,336 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 225 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม