สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

20 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 12,653 ราย
(เพิ่มขึ้น 59 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 23 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,130ราย)

เสียชีวิตรวม 71 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 9,621 ราย(76.04%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 265 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,961 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
28 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(10) สมุทรสาคร(7) ราชบุรี(1) สมุทรปราการ(3) นครพนม(1) อยุธยา(1) ระยอง(3)
ตาก(1) ปทุมธานี(1)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-20มค.64มีจำนวน62จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(5) ชลบุรี(2) และสตูล(1)มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 96.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 69.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171,525 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 411,486ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,795ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,243ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 501ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,986ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 165,371 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,631 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 441 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม