สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,692 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 381,907 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,733 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 615 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,329 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 102,811 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,099 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 67 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 271,857 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,730 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106,951 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,062 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,195) ปริมณฑล (2,161) จังหวัดอื่น ๆ (4,706)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุลี(2) กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(1) สระแก้ว(4) ตาก(5) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
จากประเทศเมียนมา 6 ราย
จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศคูเวต 1 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 189.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.26)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,674 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,214 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,072 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 58 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 212,545 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,641 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,346 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 880,782 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,215 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 64,611 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,025 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,092 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 914 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,416 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 207 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม