สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

15 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,186 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 372,215 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,481 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,604 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 100,482 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,032 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 98 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 266,127 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,543 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,056 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,085 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,224) ปริมณฑล (2,365) จังหวัดอื่น ๆ (4,496)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(2) กรุงเทพฯ(7) ภูเก็ต(3) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 9 ราย
จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
จากประเทศแอลเบเนีย 2 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 189 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.34)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,447 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,838 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,854 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 208,357 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,633 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,181 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 867,567 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,618 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 63,615 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 986 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,976 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 799 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,934 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 138 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม