สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

14 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,317 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 363,029 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,159 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 129 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,021 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 98,878 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,934 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 260,584 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,129 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 99,511 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,180 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,332) ปริมณฑล (2,530) จังหวัดอื่น ๆ (4,318)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ชลบุรี(1) สระแก้ว(1) และ ภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 188.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.42)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,923 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,435 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,215 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 201,274 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,186 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,036 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 855,949 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,079 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 62,700 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 953 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,901 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 724 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,301 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 132 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม