สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

12 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,656 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 345,027 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 73 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,515 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 94,356 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,791 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 251,658 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,687 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 90,578 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,559 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,399 ) ปริมณฑล (2,021) จังหวัดอื่น ๆ (4,139)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ปัตตานี(4) ตาก(7) เชียงราย(1) สระแก้ว(5) ตากและ ภูเก็ต(6)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
จากประเทศเมียนมา 10 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.45)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,845 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,676 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 60 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 82 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 192,213 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,829 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,838 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 836,296 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,105 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 60,959 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 902 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,719 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 542 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,953 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 119 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม