สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

09 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,276 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 317,506 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,324 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 23 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,651 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 86,988 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,534 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 72 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 240,077 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,928 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 74,895 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,975 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,116) ปริมณฑล (1,638) จังหวัดอื่น ๆ (4,221)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) ระนอง(2) สระแก้ว(16) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 17 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 186 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.49)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,347 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,213 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,443 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 62 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 85 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 180,055 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,958 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,621 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 808,658 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,868 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58,057 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 825 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,469 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 362 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,314 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 104 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม