สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

07 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,519 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 301,172 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,958 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 55 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,490 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 82,605 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,387 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 231,171 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,148 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 67,614 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 6,448 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,549) ปริมณฑล (1,695) จังหวัดอื่น ๆ (3,204)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(7) นนทบุรี(3) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(4) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
จากประเทศโอมาน 1 ราย
จากประเทศลิเบีย 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 5 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 185.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 169.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.55)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,612 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,561 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 64 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 171,976 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,326 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,513 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 792,693 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,654 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 56,122 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 779 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,356 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 249 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,029 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 97 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม