สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

04 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,916 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 283,067 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,071 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,800 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 77,701 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,226 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 44 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 220,903 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,404 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 59,938 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,871 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,498) ปริมณฑล (1,762) จังหวัดอื่น ๆ (2,611)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ นนทบุรี(2) จันทบุรี(1) และ สระแก้ว(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
จากประเทศคูเวต 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 184 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,978 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,255 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,296 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.07
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 65 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 163,087 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,877 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,384 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 772,607 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,658 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 53,298 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 696 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,213 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 191 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 922 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 84 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม