สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

03 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,230 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 277,151 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,412 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 294 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,520 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 75,901 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,182 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 41 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 217,499 ราย(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,159 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 57,470 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,932 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,971) ปริมณฑล (1,630) จังหวัดอื่น ๆ (2,331)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ กรุงเทพฯ(2) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 183.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,399 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,161 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,252 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.03
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 67 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 161,210 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,377 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,364 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 765,949 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,982 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52,350 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 660 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,176 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 187 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 545 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 84 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม