สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

02 กรกฎาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,087 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 270,921 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,905 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 207 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,964 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 74,381 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,141 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 61 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 214,340 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,638 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 54,440 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,869 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,267) ปริมณฑล (1,503) จังหวัดอื่น ๆ (2,099)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ตาก(1) กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(6) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 183.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 167.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,949 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 620,645 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,360 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.9
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 70 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 159,347 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,233 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,347 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 758,967 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,988 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 51,384 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 628 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,144 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 155 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 713 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 81 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม