สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

28 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,406 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 249,853 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,757 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 9 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,622 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 68,440 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,934 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 202,271 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,343 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,648 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,379 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,678) ปริมณฑล (1,220) จังหวัดอื่น ๆ (2,481)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(2) กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(4) สระแก้ว(3) จันทบุรี(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 3 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
จากประเทศโซมาเลีย 1 ราย
จากประเทศซูดาน 2 ราย
จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.48)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,740 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,424 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,643 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 90 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 153,160 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 734 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,297 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 734,048 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,586 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47,649 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 540 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 368 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 76 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม