สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

18 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 12,423 ราย
(เพิ่มขึ้น 369 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 82 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 12 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 275 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่3,982ราย)

เสียชีวิตรวม 70 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 9,206 ราย(74.10%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 191 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,147 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
82 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก เลย(1) กรุงเทพมหานคร(13)
ตรัง(1) นนทบุรี(2) ปทุมธานี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) สมุทรสาคร(51) อ่างทอง(8) สมุทรปราการ(2)
ชลบุรี(1) ระยอง(1)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-18มค.64มีจำนวน61จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(5) สงขลา(2) สมุทรปราการ(2) และยะลา(3)มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศโอมาน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 95 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 68 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 174,560 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 407,202ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,962ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 134,318ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 531ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,955ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 158,434 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,339 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 439 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม