สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

26 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,161 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 240,452 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,035 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,035 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 65,466 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,870 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 196,675 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,569 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,907 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,276) ปริมณฑล (1,172) จังหวัดอื่น ๆ (1,622)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) กรุงเทพฯ(3) ปัตาตานี(3) และ สระแก้ว(10)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 11 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
จากประเทศโซมาเลีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 165.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.49)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,537 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,152 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,052 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 91 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 151,573 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 644 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,282 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 722,659 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,812 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 46,065 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 509 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,094 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 123 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 305 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม