สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

25 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,644 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 236,291 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,803 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 162 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 648 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 64,431 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,819 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 44 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 193,106 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,751 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,366 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,451 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,142) ปริมณฑล (949) จังหวัดอื่น ๆ (1,360)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 31 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) นนทบุรี(1) ตาก(1) สระแก้ว(11)และ จันทบุรี(17)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 28 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 180.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 165.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.51)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,365 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 618,685 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,248 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 150,714 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 787 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,275 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 716,847 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,841 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45,366 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 493 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,080 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 115 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 285 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 72 ราย
ประมวลข้อมูลโดย

กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม