สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

23 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,174 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 228,539 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,392 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 36 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 26 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 720 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 62,753 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,744 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 189,777 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,941 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 37,018 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,112 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(956) ปริมณฑล (983) จังหวัดอื่น ๆ (1,173)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 26 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ชลบุรี(2) ตาก(1) สระแก้ว(5)และ จันทบุรี(13)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 18 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศโมซัมบิก 2 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศโดมินิกัน 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 179.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 164.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,005 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,875 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,393 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 149,247 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 457 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,267 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 705,762 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,743 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44,124 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 459 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 110 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 244 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม