สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

22 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,059 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 225,365 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,257 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 75 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,706 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 62,033 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,693 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 187,836 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,047 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,836 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 3,963 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,154) ปริมณฑล (1,488) จังหวัดอื่น ๆ (1,321)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) นนทบุรี(1) นราธิวาส(1)และ จันทบุรี(14) มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 14 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศอุซเบกิสถาน 1 ราย
จากประเทศจีน 1 ราย
จากประเทศโมซัมบิก 1 ราย
จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
จากประเทศสเปน 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 179.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 164 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.48)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,306 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,463 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,096 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 148,617 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 399 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,265 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 701,019 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,611 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 43,446 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 441 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,054 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 103 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 272 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม