สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

18 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,058 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 210,782 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 459 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 536 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 57,123 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,577 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 176,410 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,094 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32,795 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,580 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(867) ปริมณฑล (751) จังหวัดอื่น ๆ (962)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) นราธิวาส(1) ยะลา(1) สระแก้ว(9) และ จันทบุรี(4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 13 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศเอธิโอเปีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 178 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 162.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.30)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,230 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 616,440 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,409 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 78 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 146,768 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 271 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,250 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 678,764 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,738 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 40,782 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 380 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,034 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 107 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 515 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 61 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม