สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธ 16 มิถุนายน 2564

16 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธ 16 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,331 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 204,595 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,814 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 26 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 29 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 462 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 55,929 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,525 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 167,665 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,947 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,405 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,276 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(807) ปริมณฑล (607) จังหวัดอื่น ๆ (862)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 29 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่สระแก้ว(15) ชลบุรี(1) สมุทรปราการ(2) และ จันทบุรี(11)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 26 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 177.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 161.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.22)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,580 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,717 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,226 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 146,051 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 210 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,248 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 667,876 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,419 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 39,464 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 361 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,025 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 117 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 402 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 61 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม