สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564

15 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,000 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 202,264 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,814 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 640 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 541 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 55,467 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,485 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 162,718 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,774 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,061 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,355 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(872) ปริมณฑล (845) จังหวัดอื่น ๆ (638)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(1) สมุทรปราการ(1) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 177 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 161 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.06)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,010 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,232 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,597 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,826 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 196 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,248 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 662,457 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,949 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,969 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 348 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,010 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 127 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 272 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม