สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2564

14 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,355 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 199,264 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,723 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 784 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 838 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 54,926 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,466 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 157,944 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,530 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 39,854 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,561 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(925) ปริมณฑล (961) จังหวัดอื่น ๆ (675)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ จันทบุรี(3) สระแก้ว(6) และนราธิวาส(1) มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 176.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 160.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.96)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,285 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,053 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,400 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,603 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 184 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,244 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 657,508 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,304 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,427 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 335 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,996 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 131 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 297 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม