สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

13 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,804 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 195,909 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,567 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 409 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 61 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 767 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 54,088 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,449 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 154,414 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,143 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 40,046 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,334 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(924) ปริมณฑล (591) จังหวัดอื่น ๆ (819)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 61 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สงขลา(1) นนทบุรี(1) จันทบุรี(10) สระแก้ว(37) และ อยู่ระหว่างประสาน(11)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 10 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 47 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 176.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 160 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.91)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,427 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 614,955 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65,973 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,230 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 139 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,241 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 652,204 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 5,793 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 37,959 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 320 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,990 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 128 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 261 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม