สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

12 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,277 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 193,105 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,770 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 892 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 29 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 586 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 53,321 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,431 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 150,271 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,273 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,403 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,356 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(858) ปริมณฑล (951) จังหวัดอื่น ๆ (547)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 29 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สมุทรปราการ(8) ปัตตานี(1) จันทบุรี(2) และ สระแก้ว(17)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 4 ราย
จากประเทศโอมาน 3 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 19 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 176 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 159.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.66)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,145 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 614,738 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84,695 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,064 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 130 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,239 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 646,411 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,849 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 37,321 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 311 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,979 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 149 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 196 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม