สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

09 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,680 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 185,228 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,457 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 932 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 51,400 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,332 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 136,252 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,253 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 47,644 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,389 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,096) ปริมณฑล (747) จังหวัดอื่น ๆ (546)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นราธิวาส(2) สงขลา(1) สระแก้ว(4) ชลบุรี(1) จันทบุรี(1)และ อยู่ระหว่างประสาน(1)มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 174.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 158 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.5)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,542 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 613,052 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 91,227 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 94.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 95 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,579 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 119 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,228ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 627,652 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 5,566 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 35,511 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 278 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,970 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 194 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 175 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม