สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

07 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 179,886 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,347 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 91 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 949 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 49,851 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,269 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 129,516 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,999 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,101 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,296 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(943) ปริมณฑล (597) จังหวัดอื่น ๆ (756)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 32 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(27) ปัตตานี(1) จันทบุรี(1) และภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศจอร์แดน 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 28 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 174 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 157 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.2)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,408 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,366 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101,232 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.9
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 97 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,317 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 106 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,225 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 616,815 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,241 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 34,244 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 263 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,963 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 246 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 206 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม