สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

16 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 11,680 ราย
(เพิ่มขึ้น 230 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 83 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 21 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 126 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่3,386ราย)

เสียชีวิตรวม 70 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 8,906 ราย (76.25%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 618 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,704 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
83 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(12) ขอนแก่น(2) จันทบุรี(1) ชัยภูมิ(1) ปทุมธานี(1) สมุทรสาคร(55) อ่างทอง(6) ชลบุรี(5)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-16มค.64มีจำนวน60จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(10) สมุทรปราการ(1) นราธิวาส(1) และชลบุรี(9)มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 7 ราย
 • จากประเทศตุรกี 6 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 94 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 67 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 248,080 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 401,856 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,151ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 127 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 133,378ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 557ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,926ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 151,066 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,211 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 436 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม