สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

06 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,671 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 177,467 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,095 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 604 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 83 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 889 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 48,902 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,236 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 23 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 126,517 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,242 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,714 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 1,984 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(675) ปริมณฑล (645) จังหวัดอื่น ๆ (664)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 83 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) สระแก้ว(60) จันทบุรี(16) สงขลา(2) และชลบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
จากประเทศอเมริกา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 76 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 173.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 156.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.1)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,603 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,203 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114,537 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 26.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 98 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,253 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 104 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,223 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 610,574 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 7,452 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 33,613 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 252 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,957 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 261 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 254 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม