สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

01 มิถุนายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,230 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 162,022 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,326 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 77 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 806 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 43,369 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,069 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 38 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 111,735 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,390 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,218 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,132 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(864) ปริมณฑล (548) จังหวัดอื่น ๆ (720)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สมุทรปราการ(4) ชลบุรี(2) สตูล(2)
สระแก้ว(3) และอยู่ระหว่างประสาน รพ.(8) มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศจีน 1 ราย
จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
จากประเทศแคนาดา 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศตุรกี 2 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 4 ราย
จากประเทศปากีสถาน 2 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 171 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 153.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.7)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,235 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 609,767 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 126,698 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 92
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 82 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,629 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 53 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,217 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 572,357 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,824 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 30,094 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 214 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,912 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 366 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 214 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม