สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

31 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,485 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 159,792 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,205 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,953 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 57 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,270 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 42,563 ราย) เสียชีวิตรวม 1,031 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 108,345 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,101 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 50,416 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 3,475 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,356) ปริมณฑล (757) จังหวัดอื่น ๆ (1,362)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 57 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) และสระแก้ว(55)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 55 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 171 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 153 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.5)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,750 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 609,544 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 153,485 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 91.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 82 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,571 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 48 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 565,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,999 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 29,404 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 209 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,911 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 482 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 251 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม