สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

30 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,528 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 154,307 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,397 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,902 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 27 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,202 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 40,293 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,012 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 105,244 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,933 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 48,051 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,599 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(754) ปริมณฑล (557) จังหวัดอื่น ๆ (1,288)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 27 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ตราด(1) และสระแก้ว(23)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 24 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 170.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 152.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.4)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,661 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 609,421 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 174,041 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 91.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 83 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,526 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 42 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 558,534 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 9,020 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,825 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 203 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,908 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 503 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 286 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม