สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

27 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,323 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 141,217 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,132 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,219 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 951 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 37,389 ราย)
เสียชีวิตรวม 920 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 47 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 93,828 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,063 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,469 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,083 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(894) ปริมณฑล (601) จังหวัดอื่น ๆ (588)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(20)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 20 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 169 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 150.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.1)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,500 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 606,179 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 211,553 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 89.9
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 84 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 102 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,318 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 533,367 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 7,478 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,989 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 190 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,883 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 701 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 313 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม