สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

24 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,713 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 132,213 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,147 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 206 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 49 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,311 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 34,505 ราย)
เสียชีวิตรวม 806 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 86,100 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,565 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,307 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,664 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,033) ปริมณฑล (461) จังหวัดอื่น ๆ (1,170)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 49 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(6) กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) และสระแก้ว(41)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 6 ราย
จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 41 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 148.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.7)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,541 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 604,087 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222,835 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 87 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 107 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,234 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 512,091 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,976 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,205 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 176 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,801 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 725 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 131 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม