สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

23 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,382 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 129,500 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,325 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 460 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,592 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 33,194 ราย)
เสียชีวิตรวม 776 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 84,535 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,131 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 44,189 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 3,377 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,054) ปริมณฑล (755) จังหวัดอื่น ๆ (1,568)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ ยะลา(4) และสระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 147.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.6)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,639 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 603,876 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 243,777 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 88 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 112 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,228 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 24 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 505,115 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,320 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,645 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 167 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,782 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 755 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 145 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม